Nyheder fra Stouby Fællesvarme
Husstand omdelt brev til alle i forsyningsområdet ( 17.10.2023 )

Hej - fra Stouby Fællesvarme.
Nu nærmer tiden sig for hvor der skal tages en beslutning om Stouby Fællesvarme skal tage næste trin i retning af etablering af et fællesvarme-projekt i Stouby.
Bestyrelsen er godt i gang med at få registreret Ikke Bindende Aftaler fra alle interesserede i Stouby og det er disse aftaler der danner grundlag for et endeligt projekt forslag om fællesvarme i Stouby.
 
Jo flere Ikke Bindende Aftaler vi får, jo billigere varmeudgifter får forbrugerne fordi vi er flere om at betale de faste anlægsudgifter.

Derfor er de Ikke Bindende Aftaler meget vigtige og det er en af bestyrelsens hovedopgaver lige nu..
at nå ud til alle og fortælle om projektet og borgernes økonomi.

Og med netop økonomien er der sket en stor omlægning der har betydning for hvor meget du skal betale i fastafgift til Stouby Fællesvarme.
 
Vi er gået fra en BBR-bolig m2 afregning til et fast beløb pr. husstand. Det vil sige at alle betaler det samme beløb i Fast Afgift uanset husstørrelse.
Beløbet for Fast Afgift er fastsat til 12.500. -kr. pr. bolig og svare til de faste årlige udgifter du vil have i din husstand hvis du investerer i en varmepumpe, som afløser for dit olie- eller gasfyr. 

Økonomi ved varmelevering fra Stouby Fællesvarme.:
ALLE skal, en gang for alle, betale 20.000,- kr. i tilslutnings bidrag for at få varme fra Stouby Fællesvarme.

Derudover skal du pr. år betale Fast Afgift, Målerleje og for dit individuelle varmeforbrug.

Fast afgift udgør 12.500,- kr. / årligt
Målerafgift udgør 625,- kr. / årligt.
Forbruget på varme svarende til 1687 m3 gas koster 6.126,- kr. ( 1687 m3 gas er standard i sådanne beregninger )

I alt udgift til Stouby Fællesvarme med dette forbrug, 19.251,- kr. / årligt.
http://stoubyvarme.dk/?cff-form=1 kan du beregne hvad du skal betale med netop dit nuværende forbrug.

Med i denne pris er service, reparationer og udskiftning af den varme unit som sættes op i dit hjem som erstatning for dit olie- eller gasfyr.
Stouby Fællesvarme ER et alternativ som fremtidens varmekilde og endda et økonomisk meget fornuftigt bud.
Det er vigtigt alle tager stilling til Stouby Fællesvarme og forhåbentlig tilmelde sig den Ikke Bindende Aftale så vi får det billigst mulige projekforslag.
Du binder dig ikke til noget ved at tilmelde dig den Ikke Bindende Aftale. Det kun er projek forslaget der udarbejdes ud fra disse tilmeldinger.

Håber dette giver dig lyst til at være med.
Hvis du mangler viden eller hjælp til tilmeldingen så ring endelig til Søren fra Stouby Fællesvarmes bestyrelse på mobil 3114 7595 eller skriv på info@stoubyvarme.dk med spørgsmål.
 
Du kan følge dette link Stouby Fællesvarme Aftale for at tilmelde dig den Ikke Bindende Aftale.

Vi glæder os til at høre fra dig...

Med venlig hilsen, Bestyrelsen for Stouby Fællesvarme


Ændring i Fast Bidrag for Stouby Fællesvarme (fra d. 02.10.2023)

*** BREAKING NEWS ***
Bestyrelsen i Stouby Fællesvarme har i forbindelse med Info-2 evalueret på de tilbagemeldinger der var fra mødet.
Bestyrelsen har valgt at ændre den faste afgift som tidligere blev opgjort pr m2 til en fast pris pr husstand.
Det vil sige at vi går fra en m2 bestemt beregning til at alle betaler ET fast beløb.

Beløbet pr husstand vil blive på 12.500,- for alle..!!!

Ændringen er begrundet i at vi går efter et mere solidt økonomisk grundlag.

Prisen er opgjort efter at 235 husstande tilslutter sig ud af et grundlag på 386 husstande i Stouby.
Et regneeksempel er at et standard hus på 130 m2 skal efter den nye beregning med et forbrug på 1687 m3 gas skal betale 12.500,- kr i fast afgift plus et forbrug på 6.126,- kr.

Andre eksempler på ændringen i fast afgift:

130 m2 ændres fra 15.364 kr til 12.500 kr pr år plus forbrug.
150 m2 ændres fra 17.728 kr til 12.500 kr pr år plus forbrug.
170 m2 ændres fra 20.092 kr til 12.500 kr pr år plus forbrug.
200 m2 ændres fra 22.456 kr til 12.500 kr pr år plus forbrug.

Bestyrelsen håber I vil tage godt imod dette tiltag for at skabe et lang mere solidt fundament for
Stouby Fællesvarme.

Ændring i Fast Bidrag for Stouby Fællesvarme (fra d. 02.10.2023)

*** BREAKING NEWS ***
Bestyrelsen i Stouby Fællesvarme har i forbindelse med Info-2 evalueret på de tilbagemeldinger der var fra mødet.
Bestyrelsen har valgt at ændre den faste afgift som tidligere blev opgjort pr m2 til en fast pris pr husstand.
Det vil sige at vi går fra en m2 bestemt beregning til at alle betaler ET fast beløb.

Beløbet pr husstand vil blive på 12.500,- for alle..!!!

Ændringen er begrundet i at vi går efter et mere solidt økonomisk grundlag.

Prisen er opgjort efter at 235 husstande tilslutter sig ud af et grundlag på 386 husstande i Stouby.
Et regneeksempel er at et standard hus på 130 m2 skal efter den nye beregning med et forbrug på 1687 m3 gas skal betale 12.500,- kr i fast afgift plus et forbrug på 6.126,- kr.

Andre eksempler på ændringen i fast afgift:

130 m2 ændres fra 15.364 kr til 12.500 kr pr år plus forbrug.
150 m2 ændres fra 17.728 kr til 12.500 kr pr år plus forbrug.
170 m2 ændres fra 20.092 kr til 12.500 kr pr år plus forbrug.
200 m2 ændres fra 22.456 kr til 12.500 kr pr år plus forbrug.

Bestyrelsen håber I vil tage godt imod dette tiltag for at skabe et lang mere solidt fundament for
Stouby Fællesvarme.

Tilmelding til Ikke Bindende Aftale (fra d. 21.06.2023)

Tid til at blive tilmeldt den Ikke Bindende Aftale. Aftalen går ud på at finde ud af om der er nok Stoubyhusstande der ønsker Fællesvarme. Når vi er færdige med at indsamle disse aftaler vil vi i samarbejde med Niras vurdere om de økonomiske beregninger holder vand. Derfor er det vigtigt at du, hvis du mener at Fællesvarme er noget for dig, udfylder den Ikke Bindende Aftale- formular som der linkes til flere steder på denne side. Du kan stadigvæk prøve Online Beregneren for at se om netop din varmeøkonomi bliver forbedret. 
Tryk gerne på linket herunder og tilmeld dig Ikke Bindende Aftale
Prøv vores varmeberegner
Hvor er vi i processen.?
Tilmeld dig til Ikke Bindende Aftale
Vi er nu igang med at få alle interesserede skrevet op så vi når de ca. 200 borgere som skal til for at økonomien i projektet holder vand. Hvordan du skal forholde dig ser du lige her i dette felt og senere kommer der osse status så vi løbende kan se de forskellige delmål der kommer under vejs.

Lige nu vil vi bede dig om tilmelde dig Ikke Bindende Aftale hvis projektet er noget for dig. 🙂

Bedste hilsner
Bestyrelsen

til bestyrelsens arbejde.?
Ældre nyheder.
Borgermøde med Hedensted Kommune og Rådgivende ingeniørfirma Niras. 
Fremlæggelse af screening. (nyhed d. 07.06.2023)
Onsdag den 7. juni 2023 blev der afholdt borgermøde i multihuset med fremlæggelse af screeningsresultatet bestilt af Stouby Fællesvarme. Anders Reuss fra Hedensted kommune og Michael Lassen Schmidt fra ingeniørfirma Niras fremlagde status på Fællesvarme i Stouby. Begge præsentationer kan ses på de 2 link herunder.
Konklusionen på borgermødet er at der kommer Fællesvarme i form af fjernvarme til Stouby hvis der er opbakning fra borgerne. Dvs. at omkring 200 borgere skal tilkendegive en IKKE bindende interesse for Stouby Fællesvarme og det er den proces vi nu er nået til. 
Bestyrelsen for Stouby Fællesvarme samarbejder med Hedensted kommune og Niras ihærdigt på at nå ud til alle borgerne inden for den aftalte leveringszone af fjernvarme. Det vil ske ved forskellige tiltag såsom her på hjemmeside, Facebook, cafemøder i Multihuset og forhåbentlig andre givtige informationsformer. Følg med her på siden og snak gerne med din nabo om at vi nu er igang..!!!
Fremlæggelse af screeningsresultat  (nyhed d. 30.05.2023)

Bestyrelsen for Stouby Fællesvarme har idag den 30. maj 2023 haft møde med Rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS, vedr. screening af Stouby.
Screeningen viste et positivt resultat i forhold til et fællesvarmeprojekt. Vi glæder os til at præsenterer det for jer, i en mere detaljeret version og indbyder derfor til infomøde i Multihuset, onsdag den 7/6 kl. 19:00.
Vi beklager det korte varsel, men pga. sommerferie mm. vurderede vi at det er bedst at sætte i værk med det samme. Efter mødet, vil præsentationen være at finde på vores hjemmeside http://stoubyvarme.dk

Peter Skov i Multihuset har sagt ja til at lave fællesspisning, for dem der har lyst, fra kl. 17:30. Menuen er lasagne og det koster 60,- pr. kuvert. 
Det kræver tilmelding til Peter Skov på tlf. 40 55 04 12 eller peter@skovsmad.dk  (ved mail husk at angive hvor mange kuverter)
Vi glæder os til at se jer.

Bestyrelsen for Stouby Fællesvarme


Bestyrelsesmøde med Rådgivende ingeniørfirma Nirás (nyhed d. 05.04.2023)

Bestyrelsen har den 29.03.2023 indgået aftale med Nirás - Rådgivende ingeniører, om ny screening af Stoubyområdet, for at afdække om der er grundlag for at etablere en form for fællesvarme. Nirás forventer at påbegynde arbejdet umiddelbart efter påske, og vi forventer, at vi kan melde resultatet ud på et borgermøde omkring 1. juni. Nærmere information om dette, når vi har et præcist tidspunkt. Herefter vil der i
tilfælde af, at en varmeløsning er rentabel, indsamles tilkendegivelser (IKKE bindende) for at afdække, om der er opbakning til projektet,
hvorefter der vil blive udarbejdet et projektforslag, som vi kan sende til godkendelse hos Hedensted Kommune.

Vi i bestyrelsen er virkelig glade for aftalen med Nirás og ser frem til et godt samarbejde med en af de førende skandinaviske rådgivningsfirmaer på dette område.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Stouby Fællesvarme

Referat fra infomøde Stouby Fællesvarme (nyhed 08.12.2022)

 • Formanden redegør for bestyrelsens beslutning om ophør af samarbejdet med & Green Project. 
 • Velkomst og redegørelse fra formand, Bjørn Faxholm.
Vi har valgt at opsige samarbejdet med GP, og jeg vil gerne give en beskrivelse af, hvorfor vi har truffet det valg. 
Efter stiftende generalforsamling den 8. juni holdt vi som alle andre sommerferie og vi mødtes nogle gange for at komme i gang med
bestyrelsens arbejde. 
I september blev jeg indkaldt til et formandsmøde for fjernvarme amba´erne i Hedensted kommune. På det møde blev jeg gjort opmærksom på, at der kunne være nogle uhensigtsmæssige ting i GP´s koncept, specielt med hensyn til udbudsregler. 
Det faldt sammen med at vi i bestyrelsen begyndte at sætte spørgsmålstegn ved forskellige dele af projektet som eksempelvis projektbeskrivelse, kvalitetssikring, garantier og så videre. 
Det er ikke lykkedes os at få en detaljebeskrivelse af projektet fra GP, som kunne give mulighed for at få vurderet projektet af uvildige fagfolk. 
Det er heller ikke lykkedes at få en beskrivelse af materialevalg, garantier for den håndværksmæssige udførelse, dokumentation for kvalitetskontrol af det udførte arbejde, garantier for rørledning og anlæg med videre. 

De følgende spørgsmål blev stillet til GP i oktober, og de blev bedt om at besvare spørgsmålene med dokumentation for svaret. 
Vi fik svar, der mest var en sludder for en sladder og ingen dokumentation. 
 • Vi savner i den grad information i al almindelighed fra jer. 
 • Vi har endnu ikke set et projektudkast, hvornår får vi et sådan at se?
 • Vi aner intet om beliggenhed af varmepumpen? Hvem forhandles der med?
 • Vi er blevet gjort bekendte med at Verner Rosendal ejer Pipelink Aps og Nordfoam Aps. Er det meningen at disse to selskaber skal levere hardware til vores byggeri?
 • Hvordan sikrer vi os at vi får de bedste markedspriser på rør, units, varmepumpe osv.? 
 • Hvordan sikres at gældende udbudsregler og love overholdes? 
 • Vi savner en kvalitetsbeskrivelse for hele projektet, herunder begrundelse for materialevalg samt hvordan der gennemføres kvalitetskontrol og -sikring gennem hele projektet på materialer såvel som arbejdsopgaver. 
 • Hvad har vi af garantier på rør, svejsninger, arbejde, units, varmepumpe etc.? 
 • Vi vil gerne se screeningen af vores område, herunder beregninger for Gammelby, Hyrup og de oprindelige beregninger på Hotellet og lejlighedsblokken i bunden af Sanatorievej. 
 • Vi vil gerne se beregningerne på at en luft til vand pumpe er den bedste løsning for netop vores område? Er der eksempelvis beregnet på Termonet, solfanger etc.?

Vi er en bestyrelse sammensat af frivillige, som ikke har noget kendskab til fjernvarme, men som gerne vil lægge noget arbejde for at få fjernvarme til byen. 
Vi kan kun stille de spørgsmål til projektet, som vi kan komme i tanke om. Fagfolk ville med stor sandsynlighed kunne spørge om 10 gange så meget. 
Vi spørger om toppen af isbjerget, og måske gemmer der sig en kæmpe mængde, som vi ikke ser. 
Det der slog hovedet på sømmet var et møde fredag den 18. november faciliteret af Hedensted kommune. På mødet deltog repræsentanter fra tre nystiftede ambaer, hvor vi var det ene, samt advokater fra Miljø og Energi og repræsentanter fra kommunens afdeling Klima og Miljø. 
På mødet slog advokaten fast, at vi som amba ikke overholdt gældende udbudsregler, ved kun at entrere med GP. 
Hele opstarten af dette projekt har jo været bagvendt eftersom GP henvendte sig til os og derved opstartede projektet. 
Normalt hvis man skal have bygget et hus, vil man søge tilbud fra flere forskellige byggefirmaer. Når man bygger så store installationer, hvor kommunen skal stille garanti for økonomien, så skal udbudsreglerne selvsagt overholdes. 
Vi som bestyrelse vil stå til ansvar for dette overfor Konkurrencestyrelsen og vil efter advokatens skøn stå til en større bødestraf, hvis projektet blev gennemført som hidtil beskrevet. 

Derfor er vi her i dag. 

 • Konsekvensen i forhold til bindende aftaler med Stouby Fællesvarme a.m.b.a.
 • De bindende tilmeldinger, er lavet med ambaet, og ikke til Green Project. Tilmeldingerne bortfalder.
 • Stouby Fællesvarme – hvad nu?
Er vi sat tilbage? 
Ja, det er vi. Der er rift om håndværkere til gravearbejde og materialer. Daugårds projekt er eksempelvis udsat i et år. 
I fællesskab med Rårup og Åle Fællesvarme ansøger vi om midler til at få foretaget en ny screening, der skal fortælle os, om det er rentabelt at etablere en form for fællesvarme i Stouby. 
Der er hidtil lavet to screeninger. En sagde nej, det er ikke rentabelt. En anden sagde måske. 
Der skal laves en ny screening, som vi føler, at vi kan stole på. I den screening vil vi have undersøgt eksempelvis termonet, der kan laves som klynger af jordvarme rundt omkring i byen. 
Det er ikke sandsynligt, at Hedensted Kommune vil godkende et projekt, der er rent lånefinansieret. Der vil skulle være en form for indskud fra de enkelte husstande. 
Hedensted Fjernvarme vil gerne hjælpe os, men de ser ikke at det er sandsynligt, at der kan laves løsning, der samfundsøkonomisk er rentabel. Hvis vi finder en løsning vil de gerne give os teknisk rådgivning og sørge for drift af et fremtidigt anlæg. 

 • Eventuelle spørgsmål til bestyrelsen
Spørgsmål fra salen: Tak til bestyrelsen for at have truffet denne beslutning på byens vegne. 
Spørgsmål: Ny screening. løber vi ikke bare ind i de samme Karl Smart’er igen? Vi er er en lille by. 
Svar: Screeningen skal laves af et firma, der ikke har økonomiske interesser i et eventuelt projekt. 
Spørgsmål: vil vi entrere med advokaterne fra Miljø og Energi til screeningen?
Svar: Vi vil få hjælp fra kommunen og Hedensted Fjernvarme
Spørgsmål: Er termonet også fjernvarme? Er det en løsning?
Svar: Fællesvarme. Det skal screeningen vise os. Hedensted Fjernvarme vil gerne hjælpe os, og de kan også hjælpe os videre til andre rådgivere. 
Spørgsmål: Hvad med biogas?
Svar: Det er noget, som vi kan se på. 
Spørgsmål: Den screening, der er lavet, er den noget som er taget ud af luften? eller Green Project har opfundet?
Svar: Vi har bedt om dokumentation for screeningerne af Stouby og omkringliggende områder, og det fik vi ikke. 
Spørgsmål: hvad er geografien i de nye screeninger?
Svar: Stouby og Hyrup og gerne mere. Hvis løsningen bliver termonet, vil det åbne for flere muligheder, da der kan laves små, lokale klynger. 
Bjørn: Jeg fornemmer, at der er interesse for at vi arbejder videre med fællesvarme i Stouby. Applaus fra salen. 
Spørgsmål: hvad er tidshorisonten for screening?
Svar: Så hurtigt som muligt, men vi skal sammen med de andre byer
Spørgsmål: Information på Facebook – kan vi få noget på hjemmesiden?
Svar: Vi arbejder mod at etablere en hjemmeside, men vi skal have økonomi til det. Vi søger kommunen om midler til arbejdet. 
Svar fra Helene: Det kan få en plads på Stouby.nu
Spørgsmål: kommer der et krav om penge fra Green Project?
Svar: Det regner vi ikke med. Green Projekt har udtalt, at de er klar over, at der ikke er nogle penge at komme efter i Stouby Fællesvarme. 
Ole Lyse: Tak for indsatsen til bestyrelsen. Applaus fra salen. 
 • Eventuelt.
 • Afslutning af infomøde.
Scroll to Top