Proces og status visning
Begivenhed: (aktuel status vises med rødt)
2022: &Green Project henvender sig til Lokal Rådet om et muligt samarbejde om at etablere et fællesvarme projekt i Stouby
2022. &Green Project og Lokal Rådet afholder info møde i Multihuset hvor borgerne bliver informeret om muligheden.
&Green Project fremlægger en screening hvor de praktiske og økonomiske detaljer bliver gennemgået.
2022: På en stiftende generalforsamling oprettes Stouby Fællesvarme A.M.B.A. Der vælges samtidig en bestyrelse
Formand: Bjørn Henning Faxholm
Næstformand: Søren Gade
Bestyrelsesmedlemmer: Anja Gamst-Jensen, Rasmus Hedelund, Mads Planitzer
2022: &Green Project påbegynder at indsamle Ikke Bindende Aftaler
Ikke Bindende Aftale er en ikke forpligtende tilkendegivelse om at projektet syntes interessant såfremt økonomi og udformning holder stik.
Godt 200 tilmelder sig
2023: Bestyrelsen forespørger &Green Project om dokumentation på projektet i forhold til hvilke materialer der anvendes og hvor det købes. 
Ligeledes ønsker bestyrelsen svar på om gældende udbudsregler overholdes
Den ønskede dokumentation bliver ikke fremlagt i tilstrækkelig grad.


Grøn ramme illustrere den periode af processen som Hedensted Kommune dækker såfremt projektet IKKE bliver til noget
2023: Bestyrelsen indgår en aftale med Hedensted Kommune om at Kommunen finansere en screening af Stouby området med henblik på at etablere et fællesvarmeværk med en anden samarbejdspartner
Hedensted kommune dækker omkostningerne såfremt Stouby Fællesvarme ikke bliver til noget. Hvis Stouby Fællesvarme bliver en realitet indregnes omkostningerne i Stouby Fællesvarmes fremtidige økonomi.

Bestyrelsen indgår en aftale med rådgivende Ingeniør firma NIRAS om at udarbejde en screening for Stouby området.

2023: På infomøde i Multihuset præsenteres screenings resultatet for beboerne i Stouby. Samtidig påbegyndes indsamling af Ikke Bindende Aftaler med beboerne som har interesse i projektet
Ikke Bindende Aftale er en ikke forpligtende tilkendegivelse om at projektet syntes interessant såfremt økonomi og udformning holder stik.2023: Stouby Fællesvarme afholder info-2 møde hvor Hedensted Kommune, NIRAS, NRGi og Estate ejendomsmægler i Horsens fremlægger indslag om Fællesvarme betydning for området.
Info om Ikke Bindende Aftaler fortsætter for bestyrelsen via Facebook, Hjemmeside, opslag og husstandsomdelte flyers


2024: Stouby Fællesvarme laver aftale med samarbejdspartner om udfærdigelse af projektforslag
Projektforslaget kommer i stand ud fra De Ikke Bindende Aftaler


2024: Projektforslaget skal godkendes af Hedensted Kommune
Såfremt projekt forslaget ikke godkendes kan det tilrettes eller helt droppes. I sidste tilfælde må mulighederne for Stouby Fællesvarme siges at være udtømte

Ingen borgere står til regnskab for projektet

2024: Hvis Projektforslaget godkendes skal Bestyrelsen i samarbejde med en samarbejdspartner indhente tilbud inden for den godkendte økonomi.
Tilbud og licitation materiale udsendes og indhentes ud fra projektforslaget

Ingen borgere står til regnskab for projektet

Opdateres løbende...
Scroll to Top