FAQ
Spørgsmål omkring Stouby Fællesvarme
Er der garanti for at prisen for forbruget ikke stiger.?
:: Vi mener helt sikker at Stouby Fællesvarme har nogle fordele i forhold til forbrugsprisen. Stouby Fællesvarme kan forhandle stordrift aftaler hjem med el- leverandørene, skrifte varmekilde hvis der kommer nye varmekilder eller sætte supplerende solfangere op. Så svaret må være at vi altid matcher private varmeanlæg.
Hvad betyder det at tilmelde sig Ikke Bindende Aftale.?
:: Det betyder at du har tilkendegivet interesse for projektet. Du er ikke forpligtet ud over at være interesseret.
Er Vejlevej imod Hyrup og Hyrup med i projektet.?
:: Nej. Områdeafgrænsningen stopper ved Stouby byskiltet imod Hyrup. Projektet bliver for dyrt hvis der skal laves en transmissionsledning til Hyrup og ville formentligt ikke blive godkendt af Hedensted Kommune pga for høje gennemsnitlige varmeudgifter.
Er Sanatorievej med i projektet.?
:: Ja. Områdeafgrænsningen dækker Fakkegravvej fra Stouby til Sanatorievej samt Sanatorievej til og med Sanatorievej nr 19, dog minus Sanatorievej nr 22( pga den store højdeforskeld i terræn )
Hvad koster det at blive tilmeldt en bindende aftale?
:: Det kommer til at koste 20.000,-kr at komme med fra start. Beløbet dække nedgravning af stikledning, reetablering af terræn, opsætning af unit, fremtidige service, udgifter til reperationer og eventuel udskiftning af varmeunit.
Hvornår kan vi få varme fra Stouby Fællesvarme.?
:: Fra vi går igang med at anlægge Stouby Fællesvarme er planen at vi begynder at levere varme 3 år senere. Dvs ca 2026-2027
Hvor mange skal vise interesse for projektet for at der udarbejdes et projektforslag.?
:: Ca 200 kræves der. Den fremlagte økonomi som vi har fået fra Niras tager udgangspunkt i dette antal. Hvis vi bliver flere falder de faste udgifter pr husstand.
Hvor længe tager det at installere i mit hus.?
:: Det tager ca en dag uden varme. Fra smeden går igang om morgenen og til der er varme igen om aftenen.
Hvad koster det at komme med i Stouby Fællesvarme EFTER anlægget er bygget.?
:: Det er en bestyrelsesbeslutning som ikke er truffet endnu. Men en ide kunne være 50-70.000kr.
Hvorfor modtager jeg ikke en kvitterings-mail for Ikke Bindende Tilmelding.?
:: Vi har problemer med teknikken. Umiddelbart burde du modtage hele 2 mails der bekræfter at du er tilmeldt men af en elle anden grund svigter det. Derfor opfordres I til at se godt på browseren om der står "Tak for din tilmelding - Den er nu registreret" når du trykker "Send Tilmelding" på formular siden. Hvis der står det eller du modtager 1 eller 2 mail er du tilmeldt. 
Stil dit spørgsmål til Stouby Fællesvarme på info@stoubyvarme.dk så finder vi svaret og sender det til dig.
Scroll to Top